Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Đưa chính sách bảo hiểm đến từng hộ dân
-Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
-Từ ngày 1/3, trẻ em được cấp mã thẻ BHYT tạm thời khi chưa có giấy khai sinh
-Đưa chính sách bảo hiểm đến từng hộ dân
-Hỏi – đáp chính sách bảo hiểm xã hội
1,169
25.02.2021