Camau tv

Tiêu điểm
Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Triển khai nhanh chóng, kịp thời và đúng lúc
(CMO) Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính Phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Kế hoạch số 97 triển khai thực hiện việc hỗ trợ này với yêu cầu, phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, không trùng đối tượng được thủ hưởng, không để bỏ sót đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.
1,460
14.07.2021