Camau tv

Tiêu điểm
Góp sức xây dựng quê hương - Cầu nối để đưa cơ hội làm việc ngoài nước đến gần với người dân
(CMO)Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau làm việc nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2018 – 2020 đã tạo cho người lao động Cà Mau đến gần với cơ hội tìm kiếm việc làm thu nhập cao. Mở đầu chương trình Tiêu điểm tháng hôm nay sẽ là những ghi nhận về nỗ lực của Trung tâm dịch vụ việc làm Cà Mau trong xây dựng, triển khai kế hoạch để người lao động Cà Mau tham gia thị trường lao động ngoài nước
2,017
30.07.2019