Camau tv

video Cà Mau 24/7
Hạnh phúc khi giúp đời
(CMO) Hơn 10 năm nay, hình ảnh vợ chồng ông Nguyễn Trường Giang cặm cụi vá lại những con đường hư hỏng đã dần trở nên quen thuộc với người dân địa phương ở khắp các xã thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Hành động của vợ chồng ông càng thêm ý nghĩa khi dùng chính số tiền lương hưu, chế độ thương binh của mình để mua vật liệu dặm, vá những con đường đã xuống cấp.
437
20.10.2022