Camau tv

Khám phá Cà Mau
Hấp dẫn U Minh Hạ
(CMO) Ngày 30/4, huyện U Minh chính thức tổ chức các chuỗi hoạt động sự kiện “Hương rừng U Minh” của chương trình "Cà Mau - Điểm đến năm 2021". Khởi động là Hội thi ẩm thực với chủ đề “mắm, thu hút 14 đội đến từ các xã, thị trấn và các ban ngành đoàn thể của huyện U Minh.
1,724
30.04.2021