Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Hiệu quả đưa chính sách BHYT tự nguyện vào trường học
-Năm 2020, BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện vượt chỉ tiêu.
-Nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021.
-Cà Mau tăng cường công tác chỉ đạo về BHXH, BHYT
-Hiệu quả đưa chính sách BHYT tự nguyện vào trường học.
-Hỏi đáp chính sách.
1,198
27.01.2021