Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Hỗ trợ cài đặt VssID cho học sinh
- Hỗ trợ cài đặt VssID cho học sinh
- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ các đối tượng chính sách
- Từ năm 2022 mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất 330.000 đồng/ tháng
- Hỏi đáp chính sách BHXH
827
07.12.2021