Camau tv

Thời sự tổng hợp
Hơn 250.000 học sinh Cà Mau bước vào năm học mới
Cùng với cả nước, đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 5/9, toàn tỉnh Cà Mau đồng loạt khai giảng năm học mới 2018-2019 với chủ đề “Dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”
1,769
05.09.2018