Camau tv

Ipec và Cà Mau điểm đến
iPEC: Kết nối để hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp
(CMO) Năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) xác định là năm kết nối để giúp các chủ thể khởi nghiệp; trong những tháng qua, iPEC đã và đang xúc tiến các hoạt động thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Hoạt động này nhằm mục tiêu tạo cầu nối giữa iPEC và các đơn vị trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường công tác hỗ trợ, hợp tác và trao đổi thông tin để phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.
345
03.08.2022