Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông, thuỷ sản
-Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 741,8 triệu USD
-Thúc đẩy chuỗi tiêu thụ nông, thuỷ sản
-Cá kèo chờ thương lái
-Thêm thu nhập nhờ con rẹm
-Vượt khó nhờ đa dạng sản phẩm
-Tất bật cắt lúa trong đêm
2,767
25.09.2021