Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Khám, chữa bệnh BHYT: Cần hiểu đúng về chính sách thông tuyến tỉnh
-Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2
-Gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
-Khám, chữa bệnh BHYT: Cần hiểu đúng về chính sách thông tuyến tỉnh
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,486
15.01.2021