Camau tv

Khám phá Cà Mau
Khám phá Cà Mau: Đặc sắc những ngôi chùa Khmer ở Cà Mau
(CMO) Đối với đồng bào Khmer Nam bộ, chùa có một ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống văn hoá, tinh thần. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, mà còn là nơi sinh hoạt của cộng đồng trong phum, sóc; nơi lưu giữ những giá trị tinh thần, gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào. Cũng vì thế mà các ngôi chùa mới uy nghi và rực rỡ với những đặc điểm kiến trúc độc đáo, riêng biệt.
1,064
30.04.2022