Camau tv

Khám phá Cà Mau
Khám phá Cà Mau kỳ 3
Trong sự phát triển hay biến đổi không ngừng của xã hội hiện đại và nền sản xuất với nhiều tác động tiêu cực đến thiên nhiên nhưng trên mảnh đất lành Cà Mau lại có nhiều vườn chim, sân chim vẫn tồn tại và ngày càng thu hút các loài chim cò về trú ngụ, sinh sôi.
5,080
30.11.2017