Camau tv

Khám phá Cà Mau
Khám phá Cà Mau: Một thoáng Hòn Đá Bạc
-Hòn Đá Bạc với diện tích khoảng 6,43 ha, là một cụm đảo đẹp bao gồm ba hòn lớn, nhỏ nằm gần nhau là: Hòn Ông Ngộ, Hòn Đá Lẻ và Hòn Đá Bạc. Trong cụm 3 hòn này, hòn cao nhất phải đến 50 m so với mực nước biển.
-Ngoài ra, đây cũng là địa điểm chứng kiến chuyên án CM12, một chuyên án ghi dấu chiến công hiển hách của lực lượng An ninh Việt Nam trong thời kỳ kiến thiết và xây dựng lại quê hương sau chiến tranh. Ngày 22/6/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2245 công nhận di tích: Hòn Đá Bạc – Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
6,928
28.03.2018