Camau tv

Cà Mau / 7
Khánh thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai solar PV1
(CMO)Tập đoàn Sao Mai đã tập trung toàn bộ nguồn nhân lực thi công khẩn trương xuyên suốt 130 ngày đêm để đạt tiến độ vận hành thương mại nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV 1 trước ngày 30/6/2019. Đây là dự án có tiến độ thần tốc chưa từng có trên địa bàn tỉnh An Giang và Tây Nam Bộ nói chung.
1,039
08.07.2019