Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Khi bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân
-Xử phạt lên đến 70 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính về BHYT
-BHXH tỉnh Cà Mau: 100% văn bản hành chính được trao đổi, chuyển phát dưới dạng điện tử
-Khi bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,461
13.10.2020