Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Khi người dân tin tưởng BHXH tự nguyện
-Năm 2021, cả nước phấn đấu có 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện
-Ông Dương Minh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau
-Tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho cán bộ cơ sở
-Khi người dân tin tưởng BHXH tự nguyện
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,326
15.03.2021