Camau tv

Thời sự tổng hợp
Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ
Tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 17 khoá XV khai mạc vào sáng nay, 26/11, trong bài phát biểu của mình, Bí Thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình nhấn mạnh: “Năm 2018 mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Cà Mau đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, ước thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra”.
2,427
26.11.2018