Camau tv

Thời sự tổng hợp
Mang Tết ra đảo Hòn Khoai
(CMO) Đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, không có dân cư sinh sống. Hiện trên đảo có 4 lực lượng đứng chân làm nhiệm vụ, gồm: Trạm Ra đa 595, Đồn Biên phòng 700, Trạm Hải đăng và Hạt Kiểm lâm. Ngoài ra còn có các đơn vị đang làm nhiệm vụ thi công công trình: Tiểu đoàn công binh và Công ty Hà Đô. Mỗi độ Xuân về, Tết đến, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai vẫn ngày đêm bám đảo để canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thân yêu.
707
08.02.2021