Camau tv

Thời sự tổng hợp
Năm 2022 Cà Mau quyết đạt tăng trưởng từ 6,5 đến 7%
(CMO) Ngày 29/11/2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 trực tuyến với các địa phương trong tỉnh. Đây là Hội nghị song hành tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có trên 1.500 cán bộ từ cấp xã đến tỉnh.
767
29.11.2021