Camau tv

Cà Mau / 7
Năm Căn: 8 hộ dân ảnh hưởng sạt lở đất
(CMO)Khoảng 3h30 sáng nay, ngày 10/6, tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn xảy ra sạt lở đất làm ảnh hưởng đến 8 hộ dân với chiều dài sạt lở bờ sông trên 36m, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng, rất may không thiệt hại về người. Khu vực này là điểm đen của sạt lở đất trong khoảng 3 năm trở nay, dù bà con bỏ nhiều tiền của gia cố, nhưng sạt lở vẫn diễn ra.
854
10.06.2019