Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Nắng hạn kéo dài, nông dân gặp khó trong sản xuất
-Tôm tăng giá, nông dân dè chừng thu hoạch
-Huyện U Minh gặp khó trong khâu cài ải mùa khô 2020
-Người nuôi tôm thất vụ do thời tiết bất lợi
-Nông dân Tân Thành dùng mọi biện pháp bảo vệ cá chình
-Nắng hạn kéo dài, nông dân gặp khó trong sản xuất
2,759
25.04.2020