Camau tv

video Cà Mau 24/7
Ngày đầu tiên cấp biển số xe tại Công an cấp huyện, cấp xã
(CMO) Bắt đầu từ sáng ngày 21/5, tại 67 đơn vị Công an cấp xã và 8 đơn vị Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã bắt đầu triển khai thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, ô tô. Hầu hết người dân đến đăng ký đều rất phấn khởi, đồng tình với chủ trương của Bộ Công an trong việc đăng ký xe cơ giới đường bộ.
709
21.05.2022