Camau tv

Thời sự tổng hợp
Người gieo hạnh phúc
(CMO) Một ngày đi cơ sở của chị An tất bật với nhiều việc, ghé thăm một hội viên lớn tuổi mà chị thân thương gọi bằng “má”. Tiện đường, mua một ít bánh kẹo cho những đứa trẻ mồ côi được chị nhận làm con nuôi đỡ đầu, rồi chạy một mạch đến lớp học tình thương ở cửa biển Sào Lưới để kịp giờ lên lớp.
352
18.11.2022