Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
-Nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
-Giải quyết chế độ BHXH cho hơn 4.000 người
-Tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022
-Hỏi – đáp chính sách bảo hiểm xã hội.
1,528
30.07.2021