Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Nhiều trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp trùng với thời gian tham gia BHXH, BHTN
-Nỗ lực thực hiện tiêu chí BHYT trong xây dựng nông thôn mới
-Liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công Quốc gia
-Bệnh viện Medic Cà Mau: Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm
-Doanh nghiệp buộc phải trả sổ BHXH khi người lao động nghỉ việc
-Người hưởng trợ cấp thất nghiệp trùng với thời gian tham gia BHXH, BHTN
3,180
18.12.2019