Camau tv

đại đoàn kết
Những “Bông hoa” đại đoàn kết
(CMO) Với những hiệu quả hoạt động và những thành tích đạt được trong công tác Mặt trận ở ấp, nhiều năm liền, bà Ngô Thị Ánh và ông Lưu Thanh Trường được chính quyền, MTTQ các cấp tuyên dương, khen thưởng. Cả 2 bông hoa đại đoàn kết vừa được tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Riêng ông Lưu Thanh Trường vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
516
30.11.2022