Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Niềm tin vào dự án Nuôi tôm càng xanh toàn đực
(CMO)Những ngày qua, các thành viên HTX Nông nghiệp Dân Phát, ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình rất phấn khởi khi Sở KH&CN triển khai dự án nuôi tôm càng xanh toàn đực có truy xuất nguồn gốc.
4,907
30.09.2020