Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Nỗ lực đạt tiêu chí BHYT xã nông thôn mới nâng cao
-Phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2020-2021
-Cà Mau: Tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHYT đạt 90,1% dân số
-Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người dân tham gia BHXH tự nguyện
-Nỗ lực đạt tiêu chí BHYT xã nông thôn mới nâng cao
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,481
26.08.2020