Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Nói không với “tôm tạp chất”
(CMO)Mở đầu chuyên đề đồng hành cùng nhà nông kỳ này sẽ là ghi nhận kết quả bước đầu đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.
-Nói không với tôm tạp chất
-Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay thu mua lúa, gạo vụ Đông Xuân năm 2019
-Nhân rộng mô hình có hiệu quả cho nông dân
-Cung ứng giống chất lượng cho nông dân sản xuất
-Hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp ở huyện Trần Văn Thời
4,494
25.02.2019