Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
“Nước rút” hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
-Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,72% dân số
-Chính thức đưa vào hoạt động ứng dụng VssID
-“Nước rút” hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,672
30.11.2020