Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Phát huy lợi ích bảo hiểm xã hội số
-Phát huy lợi ích bảo hiểm xã hội số
- Kịp thời hỗ trợ người lao động theo nghị quyết 116
- Hỗ trợ người lao động tối đa 3,7 triệu đồng
- Hỏi đáp chính sách bảo hiểm
1,304
20.10.2021