Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Phát huy lợi ích BHYT
-Phát huy lợi ích BHYT
-Chưa nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của 4 nhóm đối tượng
-Chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116
-Tiếp tục vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
-Hỏi đáp chính sách bảo hiểm
1,679
13.10.2021