Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm trên địa bàn TP Cà Mau
- Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm trên địa bàn TP Cà Mau
- Đào tạo nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT đợt 3 năm 2021
- Tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế
- Hỏi đáp về BHXH tự nguyện
1,139
27.10.2021