Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT
- Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT
- Thêm ứng dụng mới của BHXH số
- Đề xuất tăng 11% lương hưu ,trợ cấp từ năm 2022
- Hỏi đáp chính sách BHXH
1,158
17.11.2021