Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện: Phát huy vai trò của chính quyền
-Cân nhắc khi quyết định hưởng BHXH 1 lần
-Khám chữa bệnh trái tuyến: Được BHYT chi trả 60% chi phí điều trị nội trú
-Tăng mức thanh toán trực tiếp BHYT từ năm 2020
-Phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện: Phát huy vai trò của chính quyền
-Đưa chính sách bảo hiểm vào cuộc sống.
2,387
27.02.2020