Camau tv

Chuyển đổi số
Phụ nữ thành phố Cà Mau tích cực chuyển đổi số
(CMO) Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong toàn xã hội. Những tiện ích của nó đã hỗ trợ cho nhiều hoạt động trong đời sống, sinh hoạt, kinh doanh… Và phụ nữ cũng nhanh chóng bắt nhịp cùng chuyển đổi số.
1,613
23.05.2023