Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Quản lý chặt nuôi tôm siêu thâm canh
Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.700 héc-ta nuôi tôm siêu thâm canh. Trong khi đó, tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025 diện tích tôm siêu thâm canh tập trung đạt 1.500 hecta, tức là chúng ta đã vượt chỉ tiêu trước đến tận 7 năm. Với ưu điểm năng suất cao, ít rủi ro nếu áp dụng đúng quy trình, nuôi tôm siêu thâm canh đã và đang là mô hình hấp dẫn người nuôi tôm.
3,315
15.08.2018