Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Quyết tâm đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế
-Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe sẽ tăng 6,38%
-Đến năm 2020, có 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử
-Tuyệt đối không yêu cầu người bệnh tự mua thuốc BHYT
-Tân Thành quyết tâm đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế
-Chế độ BHXH, BHTN với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
2,836
21.11.2019