Camau tv

Cà Mau / 7
Sông Đốc: Chủ động phòng, tránh bão
(CMO)Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 1, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đánh bắt thủy sản đang hoạt động trên biển, các ngành liên quan, chính quyền địa phương cùng bà con ngư dân chủ động phòng, tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Ngành chức năng và chính quyền địa phương theo dõi sát hướng di chuyển, tình hình diễn biến của bão và chủ động liên hệ với các chủ tàu thuyền, hướng dẫn bà con ngư dân tìm nơi tránh, trú an toàn.
2,143
03.01.2019