Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tắc Vân:Phát triển đối tượng tham gia BHYT
-6 tháng, hơn 9.700 người tham gia BHXH tự nguyện
-Mã định danh y tế sẽ gồm 10 ký tự, kế thừa từ Mã số BHXH
-Điều kiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
-Tắc Vân:Phát triển đối tượng tham gia BHYT
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,173
16.06.2020