Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT
-Từ ngày 1/6/2021, thực hiện thanh toán 100%các chế độ BHXH không dùng tiền mặt
-Chính thức sử dụng hình thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh BHYT
-Tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
-Đưa chính sách BHXH vào cuộc sống
1,720
07.06.2021