Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tạo dựng niềm tin trong dân
-Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19
-Hơn 59.310 người tham gia BHXH bắt buộc
-Liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, cấp mã số BHXH, đăng ký hoá đơn
-Tạo dựng niềm tin trong dân
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,397
30.10.2020