Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tạo hành lang pháp lý xử lý doanh nghiệp gian lận, trốn đóng BHXH
-Bổ sung vào danh mục mã thuốc tân dược áp dụng trong khám, chữa bệnh BHYT
-Nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT được áp dụng từ năm 2020
-Tạo hành lang pháp lý xử lý doanh nghiệp gian lận, trốn đóng BHXH
-Tìm hiểu về Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Tòa án nhân dân tối cao
2,998
31.10.2019