Camau tv

Khám phá Cà Mau
Thăm Nhà Dây thép Cà Mau
(CMO)Mỗi khi nhắc đến những chiến thắng hào hùng của quân và dân Cà Mau thì không thể không nhớ đến vai trò liên lạc của Nhà Dây thép và những đóng góp trong cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc. Nhà Dây thép luôn là niềm tự hào của người dân Cà Mau
4,168
30.09.2019