Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Thiết kế công trình ao nuôi: Nâng cao hiệu quả sản xuất
-Động viên ngư dân bám biển sản xuất trong phạm vi vùng biển của Việt Nam
-Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến tăng 200 hécta
-Dịch tả heo châu Phi được kiểm soát
-Thương lái thu mua cá bống tượng, cá chình trở lại
-Hiệu quả kép từ con giống thẻ chân trắng 2 giai đoạn
-Nông dân huyện Trần Văn Thời: Chuẩn bị xuống giống lúa hè thu
-Thiết kế công trình ao nuôi: Nâng cao hiệu quả sản xuất
-Thu nhập cao từ nuôi chim cu gáy cảnh
2,474
25.05.2020