Camau tv

Chuyển đổi số
Thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản
(CMO) Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo tuyên truyền, triển khai Kế hoạch thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 – 2025.
155
13.03.2023