Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Thiếu hàu giống, heo giống, người nuôi gặp khó
-Huyện U Minh: Giá chuối tăng cao, nông dân phấn khởi
-Cung ứng hơn 800 tấn lúa giống
-Tăng thu nhập từ đan ghế nhựa
-Lúa hè thu thiệt hại vì cống rò rỉ gây xâm mặn
-Khan hiếm nguồn cung, giá heo giống đang ở mức cao
-Nghề nuôi hàu lồng gặp khó vì thiếu con giống
-Nông dân chuẩn bị sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm
2,440
25.08.2020