Camau tv

Khám phá Cà Mau
Thuần hoá cá thòi lòi
(CMO) Cá thòi lòi được Tổ chức Sinh vật thế giới xếp vào 1 trong 6 con vật “kỳ lạ nhất hành tinh”.Nó có thể sống được ở vùng nước mặn, nước lợ, bơi dưới sông, di chuyển trên bùn, kiếm mồi trên cạn. Nó là loài sống tự nhiên, không nuôi nhốt, nhưng có một anh nông dân đã thuần hóa thành công loài cá này
1,212
26.03.2021