Camau tv

Thời sự tổng hợp
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân
(CMO) Sáng 1/3, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ U Minh về kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 120 ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị khoá XI Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnhnhấn mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là để củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đây cũng là điều kiện để toàn hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu phục vụ, “công bộc” cho Nhân dân ngày càng tốt hơn.
537
01.03.2021